Офіційні правила отримання послуги «Пакування подарунків»

(далі – «Захід» та «Правила») відповідно

1. Замовник та Організатор Заходу
1.1.Замовником Заходу є ПрАТ «Мульті Весте Україна 3», код ЄДРПОУ 35575330,
місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Студентська 5-7В, офіс 301 (далі – «Замовник»).
1.2.Організатором та Виконавцем Заходу є ТОВ «АРТ ОФ МАЙС», код ЄДРПОУ 34354049,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 708, тел. (044) 369-33-30 (далі
– «Організатор або Виконавець»).

2. Мета проведення Заходу – в рамках підтримки позиціонування ТРЦ Forum Lviv як локації, що
забезпечує унікальний досвід здійснення покупок.

3. Тривалість та територія (місце) проведення Заходу:
3.1.Захід проводиться у ТЦ Forum Lviv за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом 7Б (далі – «Місце
проведення Заходу»).
3.2.Захід починається 11 грудня 2021 року та закінчується 31 грудня 2021 року (далі – «Період
проведення Заходу»)
3.3.Опис Заходу:
– Відвідувачі ТЦ, які здійснили покупку в будь-якому закладі ТРЦ на суму від 300,00 грн. (далі
– «Обов’язкова Покупка») в період з 8:00 10.12.2021 по 18:30 31.12.2021, щоденно з 13:00
до 20:00, а 31.12.2021 з 13:00 до 19:00, можуть зареєструвати Чек/Чеки, які відповідають
умовам участі у Заході (як зазначено нижче), заповнити реєстраційну анкету учасника Заходу
та отримати можливість безкоштовно запакувати придбаний товар у подарунковий папір зі
стрічкою та біркою (використання бірки при пакуванні є обов’язковим).
– Підтвердженням здійснення Обов’язкової Покупки (для отримання анкети учасника Заходу)
є наявність належно оформленого розрахункового документу (фіскального, електронного
або товарного) (далі – «Чек»), одним Чеком (чеки несумуються).
– Одна особа може отримати максимально 3 запаковані подарунки за один підхід до
майстра.
3.4.Більш детальну інформацію про Захід можна знайти на офіційному сайті ТЦ Forum Lviv
http://forum-lviv.com/, за телефоном гарячої лінії: +38 (032) 295 69 96, у соціальній мережі
Facebook (www.facebook.com/forumlviv), на інформаційному пункті на 1му поверсі та у
пакувальниці у Головному атріумі ТРЦ Forum Lviv.

4. Покупки, що дають право на участь у Заході
4.1.В Заході беруть участь товари усіх орендарів ТРЦ Forum Lviv (надалі – «Акційні Товари»)

5. Учасники Заходу та вимоги до них
5.1.Брати участь в Заході можуть усі дієздатні фізичні особи, яким на початок проведення Заходу
виповнилось 18 років (мають повну дієздатність та правоздатність) (надалі – «Потенційні
учасники Заходу»). Потенційні учасники Заходу можуть стати учасниками Заходу (далі –
«Учасники») в разі виконання ними умов участі в Заходу, що передбачені в розділі 6 цих
Правил.
5.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Заходу:
– особи, яким на момент проведення Заходу не виповнилося 18 років;
– особи, які не виконали умови цих Правил;
– власники та працівники Виконавця та Замовника або представники орендарів ТЦ
(в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал
магазинів ТЦ), власники та співробітники інших третіх осіб, залучених до
проведення Заходу та обслуговування ТЦ, в тому числі рекламних агентств,
клінінгових, охоронних та інших організацій, а також члени їх родин. Під членами
родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри,
дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни, родичі другої черги та особи,
які мають пряме відношення до власників та працівників Виконавця, Замовника,
орендарів ТЦ.
– будь-які юридичні особи.

6. Порядок участі в Заходу
6.1.Для того, щоб стати Учасником, необхідно вчинити такі дії:
– В період з 8:00 11.12.2021 по 18:30 31.12.2021, придбати в закладі ТРЦ товар на суму
від 300 грн. (надалі – «Обов’язкова Покупка»), отримати належним чином
оформлений Чек на суму від 300 грн. (чеки не сумуються), на якому мають бути чітко
вказані місце (адреса) здійснення покупки, дата та сума покупки.
– Реєстрація Чеків та пакування подарнуків відбувається щоденно з 13:00 до 20:00, а
31.12.2021 з 13:00 до 19:00.

УВАГА! До участі в Заході приймаються лише Чеки з чіткими даними на суму для Обов’язкової
покупки. Покупка повинна бути здійснена в період з 08:00 11 грудня по 18:30 31 грудня 2021 року
виключно в ТРЦ Forum Lviv.
6.1.3. Пред’явити чек/чеки, які відповідають умовам участі у Заході, на пункті пакування
(центральний атріум ТРЦ Forum Lviv) щоденно з 11.12.2021 по 30.12.2021 з 13:00 до 20:00,
а 31.12.2021 з 13:00 до 19:00., отримати анкету учасника Заходу (надалі – «Анкета
Учасника») для реєстрації в Заході, зареєструвати чек, заповнивши Анкету Учасника, що
містить особисту інформацію Учасника Заходу та детальну інформацію про здійснену
покупку.
6.1.4. Чек(и) при реєстрації участі в Заході погашається штампом Виконавця.
УВАГА! Вартість одного подарунку в чеку повинна бути не меньше 300 грн.
УВАГА! В одні руки максимальна кількість задекорованих подарунків – 3 штуки за один підхід
до декоратора.
6.2. Декоратор має право відмовити клієнту ТРЦ у пакуванні подарунку при здійсненні покупки
на 300 грн у разі, якщо:
– вага подарунку перевищує 10 кг
– подарунок є великогабаритним
УВАГА! Одна (позиція) у чеку на суму від 300 грн. дає право на пакування одного подарунку.
Учасник Заходу має право запакувати 3 подарунки по 1 чеку за один раз.
6.3.До участі в Заході допускаються лише чеки учасника з датою та часом, які відповідають
періоду проведення Заходу (з 08:00 11 грудня 2021 року по 18:30 31 грудня 2021 року).
6.4.Приймаючи участь у Заході, Учасник не вносить жодної плати, пов’язаної з участю у Заході.
Фонд Заходу не формується з внесків Учасників. Замовник та Виконавець не отримують
винагороду від Учасників за їх участь в Заході. Захід не є азартною грою, лотереєю, послугою
у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди
чи умовами конкурсу.
6.5.Виконавець залишає за собою виключне право відмовити у реєстрації як Учасника та
пакуванні будь-якій особі яка надала Чек, що викликає сумніви щодо його достовірності чи
здійснення покупки в магазинах ТРЦ, а також якщо у Виконавця будуть достатні підстави
вважати, що фізична особа не може брати участь у Заході (не відповідає умовам цих Правил).
6.6.Учасники під час участі у Заході зобов’язуються:
– Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
– Надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;
– Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
– Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Заході.
– Нести повну відповідальність за те, що Картка Учасника заповнена коректно та
відповідно до Правил;
6.7. З моменту прийняття умов Правил шляхом заповнення та підписання Учасником Анкети
Учасника, згода з Правилами та згода на обробку персональних даних вважається наданою
відповідним Учасником у відповідності до вимог законодавства України.
6.8.Учасник, що не погоджується з цими Правилами та/або відмовився від надання згоди на
обробку його персональних даних втрачає право на подальшу учать у Заході та пакування
придбаного товару.
6.9.У випадку порушення Учасником обов’язків, вказаних у даних Правилах, що спричинило
настання у Виконавця та/або Замовника збитків, Учасник зобов’язаний відшкодувати такі
збитки у повному обсязі.
6.10. Учасники діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники беруть
на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Заході

7. Застереження
7.1 Заповнюючи Анкету Учасника фізичні особи погоджуються, що отримана Організатором від
Учасників, які заповнювали Анкету Учасника, інформація не вважається конфіденційною і
може використовуватися Організатором на власний розсуд з урахуванням положень
чинного законодавства України щодо обігу такої інформації.
7.2 Надана послуга поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не
допускається. Готівкова та/або будь-яка інша компенсація не видається.
7.3 Виконавець уповноважений визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити
подальшу участь в даному Заході будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з
підробки процесу реєстрації або інших етапів Заходу, або ж діє, порушуючи дані Правила,
діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або
заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даним Заходом.
7.4 Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасником інформації
та залишає за собою виключне право на відмову будь-якій особі, що надала про себе
недостовірну інформацію, на участь у Заході.

8. Інші умови
8.1 Замовник та Виконавець не несуть відповідальності за не проведення або часткове
проведення Заходу внаслідок настання таких форс-мажорних обставин як дні жалоби,
стихійні лиха, епідемії, карантинні заходи, пожежі, повені, військові дії або заворушення
будь-якого характеру в місті Львові, блокади, заборони чи інші обмеження встановлені
законодавством України, обов’язковими до виконання рішеннями органів державної влади
та/або місцевого самоврядування у Місці проведення Заходу чи у навколишній місцевості
(в місті Львові), тимчасове припинення роботи ТРЦ у випадку повідомлення про мінування,
інші непідвласні контролю з боку Замовника та/або Виконавця обставини, що
перешкоджають в проведенні Заходу.

9. Використання Персональних Даних
9.1 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон»)
Учасникам повідомляється:
i. Власником персональних даних Учасників є Замовник.
ii. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в Заході,
маркетингових та рекламних цілей, дотримання податкових зобов’язань та
зобов’язань у сфері бухгалтерського обліку.
iii. З метою обробки персональних даних обробляються ім’я, прізвище, по батькові,
контактний номер телефону, адреса електронної пошти.
iv. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення,
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних
даних.
v. Розпорядником персональних даних Учасників є Замовник.
vi. Обробка персональних даних може здійснюватися Замовником самостійно або
може бути передана іншим операторам, зокрема Виконавцю, на підставі договору з
умовою збереження конфіденційності.
vii. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або
повідомлення не можуть бути передані третім особам, за виключенням випадків
визначених Законом.
viii. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом
Періоду проведення Заходу, відповідно до чинного Законодавства.
9.2 Приймаючи участь в Заході, кожен Учасник підтверджує погоджується з тим, що надані ним
Персональні дані використовуються Замовником виключно з метою проведення Заході, що
з моменту початку його участі в Заході він належним чином повідомлений про мету збору
його Персональних даних, з правами, передбаченими ст. 8 Закону, ознайомлений.

10. Заключні положення
10.1 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню
не підлягає.
10.2 Замовник не приймає участі у будь-яких суперечках щодо визнання осіб Учасниками,
визначення прав сторін у будь-яких суперечках стосовно проведення Заходу тощо.
10.3 Згідно з вимогами ст. 634 ЦК України про договори приєднання, а саме, щодо змоги
укладання такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого
договору, своєю участю в Заході всі Учасники погоджуються з цими Правилами та
зобов’язуються їх виконувати.
10.4 Організатор може визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити
подальшу участь в Заході будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки
процесу реєстрації або інших етапів Заходу, або ж діє, порушуючи дані Правила та умови
Заходу, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати,
загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даним
Заходом.
10.5 Всі результати Заходу є остаточними і оскарженню не підлягають.
10.6 Замовник залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Заходу,
призупиняти чи скасовувати проведення Заходу.
10.7 Замовник не несе відповідальності за порушення Учасниками прав третіх осіб.
10.8 Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Замовником протягом всього Періоду
проведення Заходу, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено
шляхом розміщення на сайті http://www.forumlviv.com/. Такі зміни і доповнення вступають
в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями
Правил.
10.9 Приймаючи участь в Заході, кожен Учасник тим самим підтверджує факт
ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення
Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих
Правил вважається відмовою Учасника від участі в Заході, при цьому така особа не має
права на одержання від Виконавця або Замовника будь-якої компенсації.
10.10 Замовник/Організатор не несуть будь якої відповідальності: щодо подальшого
використання подарунків Учасниками після їх декорування, жодних гарантійних зобов’язань
щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, а також за можливі наслідки їх
використання.
10.11 Отримання пакування передбачено тільки Учасниками та не може розглядатися як
грошове зобов’язання.
10.12 Рішення Замовника стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Заходу,
вважаються остаточними і розповсюджуються на всіх її учасників. Замовник залишає за
собою право змінювати умови, строки проведення Заходу, призупиняти чи скасовувати
проведення Заходу. Замовник не несе відповідальності за порушення Учасниками прав
третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну умов Заходу у випадку виникнення
обставин непереборної сили, які не залежать від волі Замовника, але впливають на хід
Заходу. Участь в Заході означає угоду з усіма її умовами.