Офіційні правила участі у рекламній Акції ТРЦ «FORUM LVIV»
під умовною назвою « Розіграш Айфон 13»

(надалі – Акція)

1. Організатор Акції
1.1. Замовником Акції є ПрАТ «Мульті Весте Україна 3» (далі – «Організатор»). Юридична адреса: 04050, м.
Київ, вул. Студентська 5-7В, офіс 301.
1.2. Організатором та Виконавцем Акції є Фізична особа-підприємець Вардзаль Віталій Ігорович.
Ідентифікаційний номер: 3099607454, зареєстрована адреса: 79010, м. Львів, вул. Лісна, 19Б/2,
громадянин України.

2. Мета проведення Акції – в рамках популяризації торгового центру Forum Lviv та наповнення даними
соціальних мереж та сайту ТРЦ Forum Lviv

3. Тривалість та місце проведення Акції
3.1. Акція проводиться у соціальних мережах ТРЦ Forum Lviv, а саме Facebook
(https://www.facebook.com/forumlviv/) та Instagram (https://www.instagram.com/forum_lviv/)
(далі – «Місце проведення Акції»).
3.2. Акція починається 17 грудня 2021 року та закінчується 27 грудня 2021 року (далі – «Період
проведення Акції»)
3.3. Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти на офіційному сайті ТРЦ Forum Lviv
http://forum-lviv.com/, за телефоном гарячої лінії: +38 (032) 295 69 96, у соціальних мережах
Facebook (https://www.facebook.com/forumlviv/) та Instagram
(https://www.instagram.com/forum_lviv/)

4. Учасники Акції та вимоги до Учасника Акції
4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку проведення
Акції вже виповнилось 18 років. Учасники, яким виповнилося 14 років, але не досягли 18 років (особи
з неповною дієздатністю) та обмежено дієздатні особи мають право брати участь в Акції лише з
дозволу батьків або законних піклувальників.
4.2. Не можуть приймати участь в Акції: Власники та працівники Виконавця та Замовника або
представники орендарів ТРЦ Forum Lviv (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й
обслуговуючий персонал магазинів ТРЦ Forum Lviv), власники та співробітники інших третіх осіб,
залучених до проведення Акції та обслуговування ТРЦ Forum Lviv, в тому числі рекламних агентств,
клінінгових, охоронних та інших організацій, а також безпосередні члени їх родин. Під
безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри,
дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни, родичі другої черги та особи, які мають пряме
відношення до власників та працівників Виконавця Акції, Замовника Акції, орендарів ТРЦ Forum Lviv

5. Порядок участі в Акції
5.1. Для того, щоб стати Учасником Акції, необхідно вчинити такі дії:
5.1.1. Підпиcатися на сторінку https://www.instagram.com/forum_lviv/.
5.1.2. У коментарях позначити друга активним посиланням на його профіль
5.1.3. Поділіться дописом https://www.instagram.com/p/B39gIV4Jy_j/ у себе в сторіз та позначити
сторінку Forum Lviv https://www.instagram.com/forum_lviv/. активним посиланням
5.2. Власника нового IPHONE 13 MIDNIGHT 128GB-HBU буде обрано 27 грудня 2021 року випадковим
чином серед усіх, хто виконав умови.
5.3. На момент розіграшу профіль Учасників має бути відкритим.
5.4. Беручи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у Акції. Фонд Заохочень
Акції та подарункові послуги не формується з внесків Учасників Акції. Замовник/Організатор Акції не
отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю,
послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи
умовами конкурсу.
5.5. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію
(включаючи особисту), визначену Замовником Акції як необхідну для отримання відповідного Призу Акції.

6. Призовий фонд Акції
6.1. Призом Акції є: один IPHONE 13 MIDNIGHT 128GB-HBU
6.2. Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 6.1. цих Правил. Приз Акції
призначений для особистого використання Учасниками Акції і не може мати ознаки рекламного
чи комерційного замовлення.
6.3. Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Призовий фонд Акції, або
включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість
наявних Призів Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник Акції повідомляє про них в
порядку, передбаченому цими Правилами.
6.4. Замовник Акції та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Призу Акції
Переможцю Акції.
6.5. Головний Приз Акції може бути отриманий Переможцем Акції, тільки на умовах, визначених у цих
Правилах.
6.6. Зовнішній вигляд і зміст головного Призу Акції може не відповідати сподіванням Учасників Акції.
6.7. Переможець Акції може отримати відповідний головний Приз Акції лише один раз в межах
відповідного розіграшу.
6.8. Оподаткування здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Податковим агентом
є Замовник.
6.9. Передача Призу здійснюється в м. Львів за адресою: вулю під Дубом 7б, ТРЦ Forum Lviv

7. Порядок визначення Отримувача Головного подарунку
7.1. 27 грудня 2021 року відбудеться розіграш головного Призу Акції
7.2. Визначення переможця Акції, який матиме змогу отримати головний Приз Акції (надалі –
Переможець), буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом використання сервісу із
рандомним вибором переможця серед усіх, хто виконав умови.
7.3. Переможець надає Замовнику копію паспорту та реєстраційного номеру облікової картки
платника податків.
7.4. Переможець матиме можливість отримати головний Приз Акції не раніше ніж на 15
календарний день після проведення розіграшу.
7.5. Переможець має право отримати головний Приз Акції після підписання трьохстороннього
документа акту передачі призу рекламної акції ТРЦ FORUM LVIV «Розіграш Айфон 13» між
Переможцем, Організатором та Замовником та згоди на обробку персональних даних.
7.6. Результати визначення Переможця, який отримає головний Приз, після отримання ним Призу
Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
7.7. Замовник/ Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок
стосовно Призу Акції, Замовник/ Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання
будь-яких осіб Учасниками/ Головними переможцями і прав на одержання Призу Акції. Замовник/
Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.8. Замовник/Виконавець не відповідає за будь-які витрати Переможця, пов’язані з отриманням та
подальшим використанням головного Призу Акції.

7.9. Переможець, під час отримання відповідного Призу Акції підписує з Замовником заяву-
підтвердження про отримання головного Призу Акції, та згоди на обробку персональних даних,

форми яких визначаються Замовником, на підставі яких Переможець Акції отримує головний Приз
Акції.
7.10. У разі вiдсутностi у Переможця можливості/бажання використати/отримати Приз Акції з причин,
які не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець /Замовник не сплачують переможцю
жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Головного
Призу Акції.
7.11. Грошовий еквівалент головного Призу Акції не видається, заміна Призу Акції іншими товарами/
послугами не допускається.
7.12. Головний Приз Акції поверненню чи обміну не підлягає
7.13. Результати розіграшу будуть опубліковані у соціальних мережах ТРЦ Forum Lviv, а саме Facebook
(https://www.facebook.com/forumlviv/) та Instagram (https://www.instagram.com/forum_lviv/)

7.14. З моменту отримання головного Призу Акції, а саме з моменту підписання акту приймання-
передачі Призу Акції, Організатор Акції не несе відповідальність за випадки втрати можливості

використання Призу Акції Переможцем Акції через обставини які не залежать від Організатора.
7.15. Оподаткування Подарунку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Податковим агентом є Замовник.

7.16. Учасник, що став Переможцем Акції не може поступитися таким правом на користь третіх осіб.

8. Застереження
8.1. Беручи участь в Акції, її Учасники погоджуються з тим, що у разі оголошення їх Переможцями, що
мають право на отримання Призів Акції, їх імена та фотографії можуть бути оголошені та
використані Організатором в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, в тому числі з метою реклами

та отримання прибутку, і таке використання є безкоштовним і не підлягає компенсації у будь-
якому вигляді.

8.2. Готівкова та/або будь-яка інша компенсація головного Призу Акції не видається. Заміна Призів
Акції будь-яким іншим благом не допускається. Приз Акції обміну та поверненню не підлягає.

9. Інші умови
9.1. Замовник Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення Переможця шляхом
розміщення інформації на сайті: http://lviv.multi.eu/ та у соціальних мережах ТРЦ Forum Lviv, а
саме Facebook (https://www.facebook.com/forumlviv/) та Instagram
(https://www.instagram.com/forum_lviv/)
9.2. Замовник/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не
вручення головного Призу Акції у випадку настання таких форс-мажорних обставин, суттєві зміни
у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку
Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню
Головного Призу.
9.3. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання Переможцем
головного Призу Акції з будь-яких причин, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в т.ч. з
причини зазначення Головними переможцями неправильних/або неповних даних тощо, які
необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий Головні переможці позбавляється права
на отримання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
9.4. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання
головного Призу Акції.

10. Використання Персональних Даних
10.1. Переможець погоджується, що у разі отримання ним головного Призу Акції, особисті дані, які були
надані Замовнику, а також фіксація самого процесу вручення головного Призу Акції, можуть
використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди
Головних переможців, і таке використання ніяким чином переможцем не оплачується.
10.2. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцем
головного Призу Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами
контролю Замовника/ Виконавця (відсутність необхідних документів, проживання в іншому місті
України тощо).
10.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Замовником/Виконавцем Акції. Рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним
та оскарженню не підлягає.
10.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам
Акції повідомляється:
10.4.1. Власником персональних даних Переможця Акції є Замовник.
10.4.2. Персональні дані Головного переможця обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції,
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку.
10.4.3. З метою обробки персональних даних обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані,
контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації.
10.4.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення, знищення персональних даних.
10.4.5. Розпорядником персональних даних Переможця Акції є Замовник та будь-які залучені
Замовником треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені
Законом.

11. Заключні положення
11.1. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

11.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних умов, і/або
питань, не урегульованих цими Офіційними умовами, остаточне рішення приймається
Замовником Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.
11.3. Організатор Акції може визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу
участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу
реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила та Умови Акції, діє
деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або
заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із даним Акцією.
11.4. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за неможливість отримання Призу Акції
Учасником Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора. При цьому такий Учасник
не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
11.5. Замовник/Організатор не несуть будь якої відповідальності: щодо подальшого використання
Призу Акції Учасниками Акції після їх отримання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості
товарів/послуг, що надані третіми особами, а також за можливі наслідки їх використання.
11.6. Отримання Призу Акції передбачено тільки Учасниками Акції та не може розглядатися як грошове
зобов’язання.
11.7. Приз Акції, від отримання якого Учасник Акції відмовився, Організатор використовує на власний
розсуд з урахування положень договору між Замовником та Організатором.
11.8. Обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням відповідного Призу Акції, а також
відповідальність за невиконання даного обов’язку несе Замовник Акції.
11.9. Згідно з вимогами ст. 634 ЦК України про договори приєднання, а саме, щодо змоги укладання
такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю
в Акції всі Учасники погоджуються з цими Правилами та Умовами Акції та зобов’язуються їх
виконувати.
11.10. Ці Правила є попереднім договором, і у випадку відмови від виконання цих Правил та Умов Акції,
Переможець втрачає право на отримання Призу Акції.
11.11. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
11.12. Рішення Замовника стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаються
остаточними і розповсюджуються на всіх її учасників. Замовник залишає за собою право
змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі Призу Акції, призупиняти чи
скасовувати проведення Акції. Замовник не несе відповідальності за порушення Учасниками Акції
прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну Умов Акції у випадку виникнення
обставин непереборної сили, які не залежать від волі Замовника, але впливають на хід Акції.
Участь в Акції означає угоду з усіма її умовами..
11.13. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Замовником/Виконавцем протягом всього Періоду
проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом
розміщення на сайті www. http://lviv.multi.eu/
11.14. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде
передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних умов.
11.15. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими
Умовами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або
відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов вважається відмовою Учасника Акції
від участі в Акції та отримання виграшів, при цьому така особа не має права на одержання від
Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.

12. Інші Умови.
12.1. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
12.1.1. Організатор Акції, в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних»
має право здійснювати обробку та використання персональних даних (паспортні дані,
ідентифікаційний код та інше) Учасників/Переможців Акції будь-яким незабороненим діючим
законодавством України способом в тому числі, але не обмежуючись з метою виконання вимог
законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.
12.1.2. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються
Організатором Акції виключно з метою проведення Акції.
12.1.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції
він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, з правами,
передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

12.1.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції самостійно або може
бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
12.1.5. Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених
Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення,
блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так
само як Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в
результаті дій Учасника акції з розміщення таких персональних даних.
12.2. Вимога до надання ідентифікаційного номера не стосується осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та мають відповідну відмітку у паспорті про право здійснювати будь які операції за серією
та номером паспорту.